آقا رضا وصله کار

موضوع: داستان بلند

قیمت: 8000 تومان

تعداد صفحات: 87

تاریخ رونمایی: بهمن 1396

آقا رضا وصله کار

نویسنده: مهیار رشیدیان


انتشارات: نیلوفر

سال انتشار: 1396

آقا رضا وصله کار داستان یک بازجویی است. بازجویی رضا، آوازه خوانی که حالا حنجره ی زخمی اش مجال سخن گفتن را هم از او گرفته است.
داستان، واگویه هایی ست از روزگار گذشته، سرنوشت مردمی که زندگی هربار روی تازه ای به آن ها نشان داده، داستان آن ها که گاه بر پشت زین نشسته و گاه زین بر پشتشان نهاده اند. این داستان قصه فراز و فرود آدم های آشناست.

مهیار رشیدیان، متولد بهمن پنجاه و هفت، خرم آباد، درس خوانده ی ادبیات نمایشی ست.
وی با انتشار اولین داستان هایش در نشریاتی همچون آدینه، کارنامه، بایا و... ، و پس از آشنایی با احمد محمود و هوشنگ گلشيری به مراتب جدی تر از پیش، پا به عرصه ی داستان نویسی گذاشت.
«دو پله گودتر» اولین مجموعه داستانی ست که در سال ١٣٨٣ توسط نشر قصه منتشر شد، و همان سال با داستان «حاج لفط للّه دبلنا» به عنوان یکی از تک داستان های برگزيده ی پنجمين دوره جایزه ی هوشنگ گلشيری برگزیده شد. تا کنون برخی از داستان های این نویسنده به زبان های مختلف ترجمه و جاپ شده است.

فروشگاه های کتاب:

محام   اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، بازار امام رضا تلفن: ۰۶۱۳۳۳۷۹۰۷۰ پیک ویژه: ۰۶۱۳۳۹۱۱۴۰۱

رشد   اهواز، خیابان حافظ بین سیروس و سلمان فارسی تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۲ پیک ویژه: ۰۶۱۳۲۲۳۶۴۴۲

شرق   اهواز، خیابان حافظ بین سلمان فارسی و سیروس پلاک ۳۳۳ تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۰۲۵۴

نظرات
0