آیدا

موضوع: رمان

قیمت: 14000 تومان

تعداد صفحات: 150

تاریخ رونمایی: فروردین 97

آیدا

نویسنده: گرترود استاین

مترجم: فهیمه زاهدی


انتشارات: نیلوفر

سال انتشار: 1397

این قصه آیداست که زندگی اش را به استراحت می گذراند، به حرف زدن با خودش، به ازدواج و ازدواج و ازدواج ...

آیدا شاید رمانی کوتاه، شعری بلند، قصه ی مدرن پریان یا نقاشی با کلمات باشد. توصیف خانم استاین اما از جنس دیگری ست: آیدا آیداست آیداست.

فروشگاه های کتاب:

محام   اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، بازار امام رضا تلفن: ۰۶۱۳۳۳۷۹۰۷۰ پیک ویژه: ۰۶۱۳۳۹۱۱۴۰۱

رشد   اهواز، خیابان حافظ بین سیروس و سلمان فارسی تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۲ پیک ویژه: ۰۶۱۳۲۲۳۶۴۴۲

شرق   اهواز، خیابان حافظ بین سلمان فارسی و سیروس پلاک ۳۳۳ تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۰۲۵۴

نظرات
0