روشن مثل عشق، تاریک مثل مرگ

موضوع: رمان

قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 313

تاریخ رونمایی: اسفند 1396

جوایز: جایزه تورگنی سگرستد

روشن مثل عشق، تاریک مثل مرگ

نویسنده: محمد اوزون

مترجم: رضا کریم مجاور


انتشارات: افراز

سال انتشار: 1396

«كبوتر من!» كبوتر آرام لب‌هاي خشكيده‌اش را تكان مي‌دهد. مثل خاك خشك و تشنه‌اي كه چشم به راه باران است. كبوتر مي‌خواهد بخندد... با وجود همه مصيبت‌ها بخندد... با عشق و به گرمي بخندد... خنده عشق را به نمايش بگذارد. باز نگاهش مي‌كند... بسيار گرم و در همان حال بسيار درمانده، به چشم‌هاي كبوتر نگاه مي‌كند... به عمق چشم‌ها و به عمق نگاه‌هايش نگاه مي‌كند. گويي مي‌خواهد از راه چشم‌هايش كبوتر را در عمق قلبش جاي دهد. باز تا آن دم هرگز چنين حس عميق و غمگيني را در درون خود احساس نكرده است... هرگز در چنگال چنين موج سهمگيني گرفتار نشده است. كبوتر... علتش كبوتر است. كبوتر، سرنوشتي درهم‌آميخته... سرنوشتي روشن... سرنوشتي تاريك... مايه زندگي... مايه مرگ و نيستي. كبوتر مايه صبر و شكيبايي...

فروشگاه های کتاب:

محام   اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، بازار امام رضا تلفن: ۰۶۱۳۳۳۷۹۰۷۰ پیک ویژه: ۰۶۱۳۳۹۱۱۴۰۱

رشد   اهواز، خیابان حافظ بین سیروس و سلمان فارسی تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۲ پیک ویژه: ۰۶۱۳۲۲۳۶۴۴۲

شرق   اهواز، خیابان حافظ بین سلمان فارسی و سیروس پلاک ۳۳۳ تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۰۲۵۴

نظرات
0