قصاص مقدس

موضوع: رمان

قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 308

تاریخ رونمایی: اسفند 1396

قصاص مقدس

نویسنده: پیتر ترماین

مترجم: شاهین رحمانی


انتشارات: قطره

سال انتشار: 1396

عالي رتبه ترين مقامان كليساي رم و سلت جهت مناظره در حضور ازوي، شاه نورث آمبريا در ويتبيا گرد هم آمده اند تا او تصميم بگيرد قلمرو پادشاهي اش از رسوم كدام كليسا پيروي كند. پشت پرده كينه هايي عميق تر از چند اختلاف آييني يا بقاي هر يك از اين دو كليسا در پادشاهي هاي ساكسون جريان دارد

فروشگاه های کتاب:

محام   اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، بازار امام رضا تلفن: ۰۶۱۳۳۳۷۹۰۷۰ پیک ویژه: ۰۶۱۳۳۹۱۱۴۰۱

رشد   اهواز، خیابان حافظ بین سیروس و سلمان فارسی تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۲ پیک ویژه: ۰۶۱۳۲۲۳۶۴۴۲

شرق   اهواز، خیابان حافظ بین سلمان فارسی و سیروس پلاک ۳۳۳ تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۰۲۵۴

نظرات
0