مسیح در قصر

موضوع: رمان

قیمت: 24500 تومان

تعداد صفحات: 312

تاریخ رونمایی: اردیبهشت 96

مسیح در قصر

نویسنده: مهسا جزینی


انتشارات: روزنه

سال انتشار: 1397

به خاطر دارم یکی از اعیاد،گویا روز تولد امام حسین ع در راهرو شماره 4 مراسم جشن برپا بود،در آن شب چهار شعر خوانده شد.آیت الله طالقانی شرح مبسوطی راجع به عدالت و ظلم دادند و مظهر عدالت را ائمه اطهار و مظهر ظلم و شقاوت را یزید و خاندان اموی و عباسی عنوان کرد.بعد اطلاعیه امد از اطلاعات شهربانی که جریان این مراسم چه بوده است؟من در این گونه موارد سعی می کردم به سکوت برگزار شود.حقیقت قضیه این بود که من نگران بودم که من چرا باید زندانبان این انسان های بزرگ و دانشمند و معتقد باشم و در این مورد چند بار با مرحوم آیت الله طالقانی صحبت کردم،ایشان همیشه با لطف خاصی مرا هدایت می کرد و به سوالات من پاسخ منطقی می داد.

یک روز در باره این موضوع که آیا تکلیف من چیست؟و من نگران هستم که این مسئولیت به من واگذار شده است،از ایشان سوال کردم.ایشان گفتندتو علی ابن الیقطین باش و شرح دادند که این شخص در دوره مامون یا هارون الرشید زندانبان بوده ولی به شیعیان که در زندان او بوده اند محبت و خدمت می کرده.این حرف ایشان واقعا من را آرام کرد و من تمام سعی خود را برای کمک به این حضرت می کردم.به شکر خدا بیشتر زندانیان آن زمان امروز یا صاحب مقام هستند یا به هر حال آزاد و دارای موقعیت اجتماعی اند و بنده را با آنها کاری نیست هر چند که به خاطر خدا بوده است....

فروشگاه های کتاب:

محام   اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، بازار امام رضا تلفن: ۰۶۱۳۳۳۷۹۰۷۰ پیک ویژه: ۰۶۱۳۳۹۱۱۴۰۱

رشد   اهواز، خیابان حافظ بین سیروس و سلمان فارسی تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۲ پیک ویژه: ۰۶۱۳۲۲۳۶۴۴۲

شرق   اهواز، خیابان حافظ بین سلمان فارسی و سیروس پلاک ۳۳۳ تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۰۲۵۴

نظرات
0