کنترل خطی

موضوع: فنی مهندسی

قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 734

تاریخ رونمایی: اردیبهشت 97

کنترل خطی

نویسنده: مولفان: محمود کریمی و علی اکبر استارمی


انتشارات: نصیر

سال انتشار: 1397

کتاب کنترل خطی / مولفان: محمود کریمی و علی اکبر استارمی / انتشارات: نصیر / سال چاپ: اردیبهشت ۹۷ / عرضه در کتابفروشی رشد اهواز: به زودی / نوع چاپ: رنگی / قیمت: ۴۸۰۰۰ تومان / موضوع: فنی مهندسی / تعداد صفحات ۷۳۴

فروشگاه های کتاب:

رشد   اهواز، خیابان حافظ بین سیروس و سلمان فارسی تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۲ پیک ویژه: ۰۶۱۳۲۲۳۶۴۴۲

نظرات
0