بهمن

بهمن

آدرس: اهواز، خیابان شریعتی، نبش خیابان آهنگری
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۲۳۵۱۵
این سینما در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و دارای سالنی با ظرفیت ۶۰۰ نفر است.
موقعیت روی نقشه: