ساحل

ساحل

آدرس: اهواز، میدان شهدا
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۲۲۰۳۷
این سینما از کیفیت صدا و تصویر مناسبی برخوردار است.
موقعیت روی نقشه: