قدس

قدس

آدرس: اهواز، بازار امام خمینی
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۲۴۲۲0
این سینما اولین سینمای اهواز است که در سال ۱۳۳۰ تاسیس شد و دارای سالنی با ظرفیت ۴۵۵ نفر است.
موقعیت روی نقشه: