اجرای موسیقی سعید ماهر سیاحی

اجرای موسیقی سعید ماهر سیاحی

شروع: 08 تیر 1397 ساعت 20:30
پایان: 08 تیر 1397 ساعت 22:30
11 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، اتوبان لشکر، تالار آفتاب
وب سایت: 4047.ir
توضیحات:

اجرای موسیقی سعید ماهر سیاحی

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.) 

نظرات
0