کنسرت موسیقی مهدی رستگاری

کنسرت موسیقی مهدی رستگاری

شروع: 21 دی 1397 ساعت 21:00
پایان: 21 دی 1397 ساعت 23:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، سینما بهمن
وب سایت: ahvazlive.com
توضیحات:

کنسرت موسیقی مهدی رستگاری

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0