کنسرت رستاک حلاج

کنسرت رستاک حلاج

شروع: 05 شهریور 1397 ساعت 20:30
پایان: 05 شهریور 1397 ساعت 22:30
6 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، سینما اکسین
وب سایت: 4047.ir
توضیحات:

کنسرت رستاک حلاج

 (توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0