کنسرت گروه اصیل کوردی "خاک"

کنسرت گروه اصیل کوردی "خاک"

شروع: 15 اسفند 1396 ساعت 22:00
پایان: 19 اسفند 1396 ساعت 00:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، سینما بهمن
توضیحات:

کنسرت گروه اصیل کوردی "خاک"

همراه با گروه رقص کوردی زریوار مریوان

 (توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0