آموزش حسابداری حرفه ای - ویژه بازار کار

آموزش حسابداری حرفه ای - ویژه بازار کار

مدرس: گروه اساتید
شهریه: 960,000 تومان
مدت دوره: 140 ساعت
برنامه زمانی کلاس: یک شنبه ، سه شبنه ، پنجشنبه
زمان: 15 آذر 1397 ساعت 08:44
توضیحات:

نظرات
0