آموزش فن بیان و گویندگی

آموزش فن بیان و گویندگی

توضیحات:

آموزش فن بیان و گویندگی در اهواز

نظرات
1

6 ماه پیش احمدسلامات۰۹۲۱۱۰۴۸۵۷۴

سلام
سال نومبارک
دوستام وهمکاران فرهنگیم سرموبردن ومیگن برو برای گویندگی چون صدات جورخاصی هستش
وسوسه شدم اقدام کنم ولی نمیدونم ازکجاشروع کنم