برگزاری کارگاه با it میلیونر شوید

برگزاری کارگاه با it میلیونر شوید

زمان: 08 بهمن 1397 ساعت 12:58
توضیحات:

 2ساعت از وقتت رو به ما بده، آیندتو بساز💰⏰💰

.

#نام_کارگاه

💸با IT میلیونر شو💸

.

#محوریت_کارگاه👩‍🏫👨‍🏫

معرفی راه های کسب درآمد از فیلد های IT با سرمایه گذاری اندک

.

#ساعت_و_تاریخ_برگزاری⏰📅

دوشنبه، 8 بهمن ۹۷

ساعت، 19الی21

.

#محل_برگزاری

زیتون کارمندی فلکه سنگر مرکز خرید زیتون  طبقه 5 درب ضد سرقت

.

جهت ثبتنام نهایی عدد 200 را به سامانه5000242100 ارسال نمایید.

 

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

📞34456830 

📞34452675 

📞34434591 

 

ادرس:زیتون کارمندی فلکه سنگر مرکز خرید زیتون طبقه5(درب ضد سرقت) مجتمع انفورماتیک ایرانیان

 

نظرات
0