فن بیان و هنر ارتباط موفق

فن بیان و هنر ارتباط موفق

مدرس: مهیار شمس
توضیحات:

مدرس دانشگاه
مجری و گوینده
مربی مهارت های ارتباطی
ارشد روان شناسی شخصیت
عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
گروه آموزشی پنجره چهارم زندگی


۳۳۳۳۴۶۱۶

۰۹۱۶۲۰۰۱۰۹۶

۰۹۱۶۲۰۰۱۰۹۴

نظرات
0