همایش تخصصی کار افرینی

همایش تخصصی کار افرینی

مدرس: بهروز زارع
مدت دوره: 3 ساعت
زمان: 27 بهمن 1397 ساعت 06:45
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
25 بهمن تا ساعت 22:30 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

همایش تخصصی کارآفرینی

نظرات
0