اختتامیه دومین مسابقه ملی عکس آن سوی واقعه

اختتامیه دومین مسابقه ملی عکس آن سوی واقعه

شروع: 24 آذر 1397 ساعت 10:00
پایان: 24 آذر 1397 ساعت 12:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران اهواز
توضیحات:

آیین اختتامیه دومین مسابقه ملی عکس "آن سوی واقعه" و افتتاح نمایشگاه آثار منتخب زمان: شنبه ٢٤ آذرماه ساعت ١٠ صبح مکان:نگارخانه مهر دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات
0