اولین نمایشگاه قهوه، نوشیدنی های گرم، شکلات و صنایع وابسته

اولین نمایشگاه قهوه، نوشیدنی های گرم، شکلات و صنایع وابسته

شروع: 27 فروردین 1397 ساعت 17:00
پایان: 30 فروردین 1397 ساعت 22:00
1 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، محل دائمی نمایشگاه بین المللی خوزستان
توضیحات:

اولین نمایشگاه قهوه، نوشیدنی های گرم، شکلات و صنایع وابسته

نظرات
0