بازدید از سرای سالمندان

بازدید از سرای سالمندان

شروع: 26 بهمن 1397 ساعت 16:00
پایان: 26 بهمن 1397 ساعت 17:00
9 ماه پیش برگزار شد
توضیحات:

جهت دریافت لوکیشن و آیین نامه بازدیدها به شماره 09306126213 در واتساپ پیام دهید.

نظرات
0