سمینار رایگان در باغملک ویژه بانوان و دوشیزگان

سمینار رایگان در باغملک ویژه بانوان و دوشیزگان

شروع: 19 دی 1397 ساعت 15:00
پایان: 19 دی 1397 ساعت 17:00
6 ماه پیش برگزار شد
مکان: شهرستان باغملک، خیابان شهید بهشتی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
توضیحات:

سمینار رایگان در باغملک ویژه بانوان و دوشیزگان

سخنرانان:
-برگزاری بیش از 10 سمینار و کارگاه برای بانوان و دوشیزگان استان خوزستان -نویسنده کتاب شخصیت شناسی و درک متقابل زوجین -محقق و پژوهشگر سخنران و متخصص روانشناسی ازدواج و مهارتهای فردی
افسانه محمدصالحی
افسانه محمدصالحی
برگزارکنندگان:
-برگزاری بیش از 10 سمینار و کارگاه برای بانوان و دوشیزگان استان خوزستان -انجام مشاوره های روانشناسی زوجین توسط استاد های مجرب -حامی پویش خیریه مردمی نیک سرشت خوزستان
زندگی شیرین آریایی
زندگی شیرین آریایی

نظرات
0