بهارانه

بهارانه

شروع: 17 اسفند 1396 ساعت 19:00
پایان: 17 اسفند 1396 ساعت 21:00
11 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، کتابخانه مرکزی، تالار مهتاب
توضیحات:

بهارانه

نقالی / شاهنامه خوانی / سرنانوازی / شعرخوانی

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0