جشنواره بزرگ ایتاپ با محوریت خشکسالی «ریزگردها، آب، انرژی»

جشنواره بزرگ ایتاپ با محوریت خشکسالی «ریزگردها، آب، انرژی»

شروع: 10 اردیبهشت 1397 ساعت 00:00
پایان: 10 اردیبهشت 1397 ساعت 00:00
12 ماه پیش برگزار شد
وب سایت: itapf.ir
توضیحات:

پارک علم و فناوری خوزستان با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان برگزار می نماید:

جشنواره بزرگ #ایتاپ با محوریت خشکسالی -«ریزگردها، آب، انرژی»

ثبت نام:

www.itapf.ir

نظرات
0