جشن امضای کتاب «عطر فرانسوی» و «آب باریکه ها»

جشن امضای کتاب «عطر فرانسوی» و «آب باریکه ها»

شروع: 21 دی 1396 ساعت 16:00
پایان: 21 دی 1396 ساعت 18:00
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز نادری خیابان خوانساری بین کافی و جهانیان خانه تاریخی ماپار
توضیحات:

نقد رمان «عطر فرانسوی» و رونمایی «آب باریکه ها»

جشن امضای هر دو کتاب

 

نظرات
0