رقابت استارتاپهای الکام استارز خوزستان

رقابت استارتاپهای الکام استارز خوزستان

شروع: 23 اردیبهشت 1397 ساعت 17:30
پایان: 23 اردیبهشت 1397 ساعت 19:00
11 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهوازاهواز، کیانپارس، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان، سالن اجتماعات
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
رایگان 23 اردیبهشت تا ساعت 19:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

رقابت استارتاپهای الکام استارز خوزستان

نظرات
0