سمینار توانمند سازی بانوان

سمینار توانمند سازی بانوان

شروع: 17 مرداد 1397 ساعت 18:00
پایان: 17 مرداد 1397 ساعت 20:00
8 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز-شهرستان کارون-کوت عبدالله-فرهنگسرای مهدیه
توضیحات:

نظرات
0