سمینار توانمند سازی بانوان و دوشیزگان

سمینار توانمند سازی بانوان و دوشیزگان

شروع: 05 دی 1397 ساعت 15:00
پایان: 05 دی 1397 ساعت 17:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز-پردیس-خیابان گلدسته (روبروی بازار پردیس)-مدرسه ارشاد
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام 05 دی تا ساعت 15:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

سلام.

سمیناری دیگر برای بانوان و دوشیزگان اهواز.

تقدیم به خانواده های گرم و شاد مدرسه ارشاد ۱ و ۲.

نظرات
1

10 ماه پیش بنیامین ملکشاهی

دست شما عزیزان درد نکنه که چنین سمینار رایگان برگزار می کنیدبرای خانوادهای کم درآمد.