سمینار مدیریت بر خویشتن

سمینار مدیریت بر خویشتن

شروع: 11 بهمن 1397 ساعت 16:00
پایان: 11 بهمن 1397 ساعت 18:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز. ۱۷ شرقی کیان پارس
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام 11 بهمن تا ساعت 18:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

واقعا میشه از نگرانی ها و ناراحتی ها رها شد؟
آرامش درونی یک واقعیته یا یک ادعا؟

با شرکت در سمینار رایگان " مدیریت بر خویشتن " می آموزیم:

۱. چگونه به دنیای درونمان متصل شویم. 
۲. چه موضوعاتی باعث ایجاد آرامش می شوند.
۳. مهم ترین و اساسی ترین تکنیک احساس خوب چیست.

۱۱ و ۱۲ بهمن 
ساعت ۱۶ الی ۱۸ 
اهواز. ۱۷ شرقی کیان پارس. 
سالن مخابرات

نظرات
0