سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو

شروع: 07 اسفند 1396 ساعت 15:00
پایان: 10 اسفند 1396 ساعت 22:00
1 سال پیش برگزار شد
مکان: اهوازاهواز، کیانپارس، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان
ثبت نام:
نام بلیت مهلت ثبت نام قیمت (تومان) انتخاب بلیت
ثبت نام 10 اسفند تا ساعت 22:00 رایگان پایان مهلت ثبت نام
توضیحات:

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو اهواز

نظرات
0