ورکشاپ تخصصی صورت مغایرت بانکی

ورکشاپ تخصصی صورت مغایرت بانکی

شروع: 17 اسفند 1397 ساعت 00:00
پایان: 17 اسفند 1397 ساعت 00:00
8 ماه پیش برگزار شد
مکان: گلستان - خیابان فروردین نبش سعدی مجتمع فنی شریف صدر - جنب شرکت دزآب, 06133214538
وب سایت: sharifsadr.ir
توضیحات:

نظرات
0