دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

شروع: 28 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
پایان: 28 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
6 ماه پیش برگزار شد
مکان: گلستان - خیابان فروردین نبش سعدی مجتمع فنی شریف صدر - جنب شرکت دزآب, 06133214538
وب سایت: sharifsadr.ir
توضیحات:

نظرات
0