دوره Arc GIS 1&2

دوره Arc GIS 1&2

شروع: 30 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
پایان: 30 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00
6 ماه پیش برگزار شد
مکان: گلستان - خیابان فروردین نبش سعدی مجتمع فنی شریف صدر - جنب شرکت دزآب, 06133214538
وب سایت: sharifsadr.ir
توضیحات:

نظرات
0