ششمین جشنواره خیریه غذای آوای مهر

ششمین جشنواره خیریه غذای آوای مهر

شروع: 23 آذر 1397 ساعت 15:00
پایان: 23 آذر 1397 ساعت 23:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: پاداد شهر- پارک شهید هاشمی انتهای خیابان ۱۸ شرقی پاداد
توضیحات:

نظرات
0