كارگاه آموزش داستان نويسى

كارگاه آموزش داستان نويسى

شروع: 04 تیر 1397 ساعت 16:30
پایان: 31 تیر 1397 ساعت 16:30
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: چهارراه زند / نبش خيابان قنادان زاده / ساختمان مطيرى / طبقه دوم
توضیحات:

☀️ اين تابستان ، بوى داستان مى دهد... ☀️

 

"كارگاه آموزش داستان نويسى"

 

✅ به زبان ساده ى ساده

✅ ٩٠٠ دقيقه آموزش در ١٠ جلسه

✅  بدون محدوديت سنى

✅ بدون محدوديت تحصيلى

✅ محيطى آرام و حرفه اى

✅ با آدرسى سرراست در مركز شهر

✅ با كمترين شهريه نسبت به دوره هاى مشابه

 

آدرس ثبت نام: چهارراه زند / نبش خيابان قنادان زاده / ساختمان مطيرى / طبقه دوم

شماره مشاوره:

09354258044

نظرات
0