مسابقه رنتال کارتینگ پیست سورنا

مسابقه رنتال کارتینگ پیست سورنا

شروع: 08 شهریور 1396 ساعت 22:00
پایان: 08 شهریور 1396 ساعت 23:59
2 سال پیش برگزار شد
مکان: ملی راه، مجتمع فجر پیست کارتینگ سورنا
توضیحات:

مسابقه رنتال کارتینگ سورنا

شرکت برای عموم و علاقه مندان آزاد می باشد

نظرات
0