نمایشگاه آثار تصویرسازی فاطمه رحمانی

نمایشگاه آثار تصویرسازی فاطمه رحمانی

شروع: 17 اردیبهشت 1397 ساعت 18:00
پایان: 27 اردیبهشت 1397 ساعت 22:00
11 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان 6 شرقی، کافه سنجاب
توضیحات:

نمایشگاه آثار تصویرسازی فاطمه رحمانی

گشایش: دوشنبه 17 اردیبهشت 97 ساعت 18

بازدید برای عموم آزاد است

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0