نمایشگاه تصویرسازی گربه عزیز بی دلیل "یاسمن رفیع زاده"

نمایشگاه تصویرسازی گربه عزیز بی دلیل "یاسمن رفیع زاده"

شروع: 14 اردیبهشت 1397 ساعت 18:00
پایان: 14 اردیبهشت 1397 ساعت 23:00
11 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، طبقه فوقانی سینما هلال، کافه گالری 28
توضیحات:

نمایشگاه تصویرسازی گربه عزیز بی دلیل "یاسمن رفیع زاده"

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0