نمایشگاه طراحی و چاپ دستی در گذر زمان - منوچهر ایلیایی

نمایشگاه طراحی و چاپ دستی در گذر زمان - منوچهر ایلیایی

شروع: 08 دی 1396 ساعت 16:00
پایان: 13 دی 1396 ساعت 19:00
2 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز بین چهارراه نادری و زند، جنب سینما اکسین
توضیحات:

نمایشگاه طراحی و چاپ دستی در گذر زمان - منوچهر ایلیایی

نظرات
0