نمایشگاه عکس "درنگ بلوط و سنگ"

نمایشگاه عکس "درنگ بلوط و سنگ"

شروع: 20 اردیبهشت 1397 ساعت 18:00
پایان: 27 اردیبهشت 1397 ساعت 21:00
11 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، ساحلی شرقی، موزه هنرهای معاصر، انجمن سینمای جوانان، گالری ایماژ
توضیحات:

نمایشگاه عکس "درنگ بلوط و سنگ" بهنام کاظمی در اهواز

 

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0