نمایشگاه عکس های مهران شٌکر

نمایشگاه عکس های مهران شٌکر

شروع: 30 شهریور 1396 ساعت 18:00
پایان: 04 مهر 1396 ساعت 18:00
2 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز، بلوار ساحلی، جنب موزه هنرهای معاصر، انجمن سینما جوان خوزستان
توضیحات:

نمایشگاه عکس های مهران شٌکر در اهواز

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
1

4 ماه پیش مهران شکر

اینجانب مهران شکر مسءول برپایی این نمایشگاه هستم