نمایشگاه نقاشی «آرزوی آبی»

نمایشگاه نقاشی «آرزوی آبی»

شروع: 03 شهریور 1397 ساعت 16:01
پایان: 15 شهریور 1397 ساعت 23:00
7 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، بلوار ساحلی، کتابخانه مرکزی
توضیحات:

نمایشگاه نقاشی "آرزوی آبی"

کاری از کودکان خلاق شهر اهواز

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.) 

نظرات
0