نمایشگاه نقاشی "قاب سپید"

نمایشگاه نقاشی "قاب سپید"

شروع: 05 خرداد 1397 ساعت 17:00
پایان: 11 خرداد 1397 ساعت 23:00
11 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، طبقه فوقانی سینما هلال، کافه گالری 28
توضیحات:

نمایشگاه نقاشی "قاب سپید"

آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه هنری پریزاد

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0