نمایشگاه نقاشی مینا حسین پور هلاله

نمایشگاه نقاشی مینا حسین پور هلاله

شروع: 23 دی 1396 ساعت 17:00
پایان: 29 دی 1396 ساعت 23:00
در حال برگزاری 14 ساعت تا پایان
مکان: اهواز طبقه فوقانی سینما هلال، کافه گالری ۲۸
توضیحات:

نمایشگاه نقاشی مینا حسین پور هلاله در اهواز

بازید برای عموم آزاد است

بازدید هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۳