نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

شروع: 17 بهمن 1397 ساعت 09:00
پایان: 23 بهمن 1397 ساعت 22:00
5 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، محل دائمی نمایشگاه بین المللی خوزستان
توضیحات:

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال خوزستان

ساعت 9 تا 12 و 16 تا 22

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0