نمایشگاه گروهی حلقه وصل

نمایشگاه گروهی حلقه وصل

شروع: 29 آذر 1397 ساعت 17:00
پایان: 07 دی 1397 ساعت 21:00
6 ماه پیش برگزار شد
مکان: اهواز، سیمتری، بین مصطفایی و شریف زاده روبروی بانک توسعه تعاون، آموزشگاه هنر سوم
توضیحات:

نمایشگاه گروهی حلقه وصل

آثار خوشنویسی، طراحی، نقاشی، نقاشیخط

 

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0