نمایشگاه گروهی نقاشی "ربط"

نمایشگاه گروهی نقاشی "ربط"

شروع: 28 بهمن 1396 ساعت 18:00
پایان: 04 اسفند 1396 ساعت 23:00
1 سال پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، طبقه فوقانی سینما هلال، کافه گالری 28
توضیحات:

نمایشگاه گروهی نقاشی "ربط"

به کوشش مریم رشغی

 

ثریا ابدالی راد

مریم رشغی

سحر روحیان

بختیار سامه

زهره صاحبی

فروغ طباخی

منا عالمی

رضا عدیلی پور

محمد عدیلی پور

نگار وکیل

 

افتتاحیه: شنبه 28 بهمن 96 ساعت 18

 

(توجه: اگر شما برگزارکننده این رویداد هستید لطفا ابتدا در مجله ثبت نام کنید و سپس به ما اطلاع دهید تا این رویداد با نام خودتان ثبت شود. با این کار شما امکان ویرایش و مدیریت رویداد خود را از صفحه ی اختصاصی تان خواهید داشت.)

نظرات
0