نمایش و فروش آثار نقاشی محمدمهدی هلاکوئی

نمایش و فروش آثار نقاشی محمدمهدی هلاکوئی

شروع: 16 دی 1396 ساعت 17:00
پایان: 22 دی 1396 ساعت 23:00
6 روز پیش برگزار شد
مکان: اهواز، کیانپارس، طبقه فوقانی سینما هلال، کافه گالری 28
توضیحات:

نمایش و فروش آثار نقاشی محمدمهدی هلاکوئی در اهواز