نهمین جشنواره خیریه غذای آوای مهر

نهمین جشنواره خیریه غذای آوای مهر

شروع: 06 اردیبهشت 1398 ساعت 18:00
پایان: 06 اردیبهشت 1398 ساعت 23:00
3 ماه پیش برگزار شد
مکان: پاداد شهر- پارک شهید هاشمی انتهای خیابان ۱۸ شرقی پاداد
توضیحات:

نظرات
0