هشتمین جشنواره خیریه غذای آوای مهر

هشتمین جشنواره خیریه غذای آوای مهر

شروع: 25 بهمن 1397 ساعت 12:00
پایان: 26 بهمن 1397 ساعت 21:00
9 ماه پیش برگزار شد
مکان: شهرک نفت-پارک سلامت- ابتدای فاز ۶- زمین اسکیت
توضیحات:

نظرات
0